Facebook Twitter Google +1     Admin

¿ Por qué una ambulancia? ¿Que necesidades cubriría?

Me llama fuertemente la atención, como algunos ciudadanos nos comportamos ante situaciones determinadas, por ejemplo, cuando estamos ante los medios de  comunicación. Quiero referirme a un caso vivido hoy mismo, pero citaré otro análogo, para que quede claro, que este no es un caso aislado, el de hoy.

 

Hace unos meses, Fomento puso a exposición pública, la proposición de trazado para la autovía S. Cibrao-Barreiros. Ese trazado, discurre por la tercera subzona, la más al sur, dentro de la franja objeto del estudio medioambiental practicado. En su momento, más de un año atrás, creo recordar, un grupo de ciudadanos asociados bajo distintas clases de asociaciones, representando a los municipios de Lorenzana, Valadouro, Burela y Foz, propusieron a Fomento un recorrido de autovía que se  salía de la zona estudiada, desplazándose más al sur. Preveían el entronque con la A8 a la altura de Lorenzana, entre su polígono industrial y la propia Villa( zona de Cazolga) para discurrir por las proximidades de Valadouro hasta entroncar en S. Cibrao. Con ello, decían pretender “la vertebración del territorio”, “ potenciar el desarrollo empresarial y turístico de la zona” y “no afectar a la zona costera”( Progreso de 30/03/08). A las pocas horas de conocido el trazado propuesto por Fomento, un representante de estos colectivos, salió a la prensa para decir que Fomento había recogido prácticamente, todo lo que éllos le habían sugerido. Lo que estaba muy alejado de la realidad, como es notorio viendo el trazado propuesto por aquellos asociados y comparándolo con el expuesto por Fomento. Así lo corroboraba, pocos días después, el autor material del trazado pretendido, quién en una reunión, al respecto, en su parroquia decía “no nos han hecho ni puto caso”.

 

Hoy, otro representante de otra comisión, en este caso referida a la sanidad de Foz, al comentar en radio esa noticia de una petición de ambulancia 061 para el Centro de Salud de Foz, sostenía que, con esa noticia, se daba la razón a la comisión, pues venía a confirmar que Foz necesita de más urgencias sanitarias.

 

Cabría preguntarse, si cuando dicen estas cosas son conscientes de lo que dicen, y, si lo son, actúan con una relevante desfachatez , en su acepción relativa al descaro. Lo de la autovía ya expliqué las razones de mi opinión, respecto a lo de la ambulancia, lo trataré de explicar también.

 

 Plan de Saude de Galicia 2002-2005, “identifícanse as enfermidades

cardiovasculares como un dos problemas de saúde máis relevantes dos nosos días,

por representar o 40% das mortes,” . Año 2001, hubo en Galicia  1743 casos de IAM(infarto agudo de miocardio) que produjeron  1174 muertes, el 67,4% de los infartados controlados por la sanidad pública; es decir, 3.2 fallecidos cada día del año, cifra mucho más relevante que los correspondientes a tráfico vial, y ya ven la lata que nos dan con ello.

 

Esta circunstancia, entre otras, ha provocado que el SERGAS diseñara un Programa específico referente a esta patología. PROGALIAM es su nombre y fue redactado por 11 Doctores: cardiólogos, representantes del 061 y de los Servicios Centrales del propio SERGAS. De él, extraemos algunos pasajes que nos pueden situar en el justo punto del tema AMBULANCIA

 

“Este programa ten como obxectivos xerais a diminución da mortalidade, mellorando

a calidade de vida do paciente con infarto, e a promoción da equidade no acceso ás

prestacións do sistema sanitario, para diminuír a variabilidade no uso de recursos e

tecnoloxías diagnósticas e terapéuticas” , dícese en su texto. “O infarto agudo de miocardio (IAM) é unha situación de verdadeira urgencia na que o tempo entre o inicio dos síntomas e o diagnóstico e tratamento é clave”.” estudos clínicos indican que o intervalo entre o inicio dos síntomas dun IAM e a monitorización no hospital oscila entre os 120 e 156 minutos, e entre a monitorización e a administración de fibrinolíticos está nun rango entre 45 e 60 minutos. Todos estes datos distan excesivamente das recomendacións das sociedades científicas.”. “Na atención dos pacientes interveñen varios axentes polo que, desde un punto de vista da Administración sanitaria, un aspecto fundamental no desenvolvemento do programa é a coordinación entre o 061, os hospitais de referencia dos pacientes e os centros con salas de hemodinámica, verdadeiros axentes que interveñen neste proceso.”

 

Os retos para o futuro neste campo virán dados polos seguintes cambios:

 

1º.- Incremento no número de procedementos de reperfusión mecánica do IAM

en relación coa maior evidencia científica ao seu favor.

 

2º.- Mellora de dotación das actuais unidades de Cirurxía Intervencionista para

posibilitar a súa eficiencia e incrementar o número de procedementos.

 

3º.- Adecuar os medios do 061 para desenvolver os programas necesarios para

o traslado urxente dos pacientes e volta aos seus hospitais referentes.”

 

Calcúlase que só o 61% de infartos reciben asistencia hospitalaria, mentres que

algo máis dun terzo morren antes de chegar ao hospital. (Marrugat J. Et al. 2002).

 

A letalidade do IAM adoita suceder no ámbito extrahospitalario,( entre donde se encuentra mal y el hospital) de feito case dous terzos dos falecementos por síndrome coronaria aguda suceden na primeira horado inicio dos síntomas.

 O tempo constitúe un factor determinante, por este motivo

a optimización das oportunidades ofrecidas ao paciente en tales circunstancias

constitúe un factor clave de enorme transcendencia.”

 

“Os datos dispoñibles na nosa comunidade (Memoria Fundación Pública 061) revelan

que deben realizarse esforzos en concienciar a poboación e o persoal facultativo na

conveniencia de medios de transporte adecuados”. Las estadísticas disponibles  al realizar el Programa, dicen que el medio de transporte utilizado por los infartados controlados fue:

 

            Taxi                                         3%

            Propios medios                        40%

            061                                         40%

            Otras ambulancias                   17%

 

Puntos críticos detectados  al elaborar PROGALIAM, han sido:

 

“RESPECTO DO ACCESO

 

1. A demora entre o inicio dos síntomas e o contacto co sistema sanitario é moi elevada.

Este aspecto tan importante depende en gran medida da educación sanitaria da

poboación, polo que sae do obxectivo fundamental deste documento.

 

Existen outras demoras e limitacións na asistencia de enfermos con dor torácica e

probable SCA( síndrome coronario agudo)no lugar de demanda, que son mellorables, relacionados con:

 

Asistencia frecuentemente realizada por persoal sanitario non adestrado

suficientemente ou falta de dispoñibilidade da tecnoloxía necesaria para o

diagnóstico e manexo inicial do SCA (electrocardiógrafo, interpretación de

ECG, medicación, desfibrilador, manobras de RCP).

 

Dispoñibilidade de medios de transporte sanitarios adecuados (transporte

medicalizado e transporte con capacidade de desfibrilación).

 

Insuficiente coordinación entre os sistemas de transporte medicalizados e os

dispositivos dos hospitais receptores.”

 

 

ACCIÓNS

 

TRANSPORTE MEDICALIZ ADO

 

Ampliar a cobertura do transporte medicalizado (persoal sanitario e desfibrilador)

para toda a poboación, tanto urbana como rural, coas menores demoras posibles.

 

REDES ASISTENCIAIS

 

Para realizar fibrinólise extrahospitalaria, os equipos dos servizos de

emerxencias que asistan infartos agudos de miocardio en zonas rurais deberían

estar formados para realizar un diagnóstico e indicación do tratamento correcto

 

 A anxioplastia primaria como tratamento inicial do infarto de miocardio require

unha rede de hospitais terciarios con dispoñibilidade de anxioplastia continua no tempo,

e outra rede de traslado de pacientes dende domicilio, centro de asistencia primaria ou

hospital comarcal con persoal cualificado e con desfibrilador externo

 

Cada hospital debe ter asignado un hospital de referencia para o tratamento de

enfermos con IAM e debe existir un circuíto de derivación ben definido, estable e

fluído

 

Adecuar os medios do 061 para desenvolver os programas necesarios para o

desprazamento urxente destes pacientes e a devolución aos seus hospitais

referentes, co fin de utilizar máis racionalmente os recursos e non desvinculalos

do tratamento da síndrome coronaria aguda en xeral e do IAM con elevación

do ST en particular.

 

Todo isto redundaría nunha mellor atención a estes pacientes en termos de

eficacia, eficiencia e equidade e, probablemente, sen incremento significativo do

gasto e mesmo aforro de custos

 

Posiblemente o IAM é o paradigma da urxencia no sentido de que “tempo é igual

a miocardio”, polo cal é transcendental o acurtamento no tempo de identificación,

traslado e aplicación da terapéutica de reperfusión máis adecuada.

 

 Identificamos multitude de demoras loxísticas inter e intrahospitalarias, relacionadas coa

coordinación e circulación dos pacientes cuxa suma significa prolongacións

inaceptables, e que exixen o deseño de circuítos específicos e posiblemente

redefinición dalgunhas políticas sanitarias e hábitos médicos co fin de desburocratizar

este proceso de atención”

 

Bien, en la Provincia de Lugo, existe una sola ambulancia medicalizada, según los datos de la memoria del 2007, y está ubicada en Lugo, siendo su último punto de actuación, hacia el Norte, Abadín. Por tanto, toda la Mariña no dispone de una UCI de este tipo, y, aunque se puede medicalizar una asistencial,( 061 normal) dotándola, puntualmente, de los equipos materiales  y de médico más sanitario adecuados, su tiempo de reacción, nunca será igual a la medicalizada, que lo tiene todo dispuesto en todo momento.

 

Pero, además, si han leído con atención, recordarán que la especialización del personal sanitario de la ambulancia, es trascendente, y, era, en el momento del diseño de Programa, mejorable ¿…?.

 

Por tanto, si la ambulancia fuera medicalizada, reportaría a la Mariña, un servicio mucho más fundamental, y por tanto más prioritario, que un médico de familia de guardia por las noches en el Centro de Salud, que además de recetar  Perazetamol  o Ácido salicilico, poco más podrá hacer, dada la dotación de los Centros de Salud y los PAC´S. Véan lo que acaba de suceder en Tenerife, del Centro de Salud le envían a casa, a la niña, en su primera visita al Centro de Salud.

 

Mucho ojo pues, con lo que hacemos e,  incluso, decimos. Exíjanse razones del por qué una ambulancia y no un médico, y si son coherentes en sus argumentos, veremos claro cuales son las necesidades más básicas. Estas cosas de movilizaciones sin causa razonada, alegando que habrá que ir a Lugo, ( para que compremos en sus comercios) como argumentó nuestro alcalde, déjenlas, por favor, para asuntos más banales. Aquí nos estamos jugando algunas vidas al año. Si proporcionan, los 1.174 fallecidos/año de Galicia, a la población, a la Mariña le corresponden 31,6 víctimas/año,  que no es baladí el asunto. Y, a Lugo tendremos que ir los infartados que necesiten de Anxioplastia, como para otras varias aplicaciones médicas, porque nuestro Hospital no dispone, ni lo hará a medio plazo, de las dotaciones oportunas, por mucho que se “barulle”, la sostenibilidad del Sistema lo impone.Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris